SOLOISTS OF THE CHORUS

I Sopranos
Natalya Andreyeva
Yulia Antonova
Larisa Bashkatova
Valentina Chumachenko
Angelina Dashkovskaya
Maria Didkovskaya
Rada Drebskaya
Irina Haustova
Yekaterina Isaeva
Margarita Ivanova
Elena Kapusto
Marina Kirushina
Oxana Kurbanovskaya
Elena Lukonina
Yevgenia Molodchinina
Marina Nigamatulina
Natalia Orlova
Svetlana Petukhova
Ekaterina Podlesnaya
Margarita Silenok
Daria Semenkova
Olga Shakhanova
Elena Shmyglevskaya
Nadezhda Selyugina
Lyudmila Stepanova
Elena Tarasova
Anastasia Taratynova
Alexandra Vasileva
II Sopranos
Alina Arzamastseva
Larisa Borisova
Vera Dementieva
Olga Dymshakova
Anna Galichina
Maria Galuzina
Elena Gorelova
Zalina Gudiyeva
Vera Dementieva
Anastasia Lelekova
Olga Lonshakova
Maria Lubchenko
Maria Magaras
Natalya Malkova
Vera Obukhova
Alla Papushina
Daria Smirnova
Tamara Stashevskaya
Svetlana Stavrova
Irina Shendevitskaya
Viktoria Utekhina
 

I Altos
Yevgenia Bakanova
Svetlana Belousova
Arina Ignatieva
Natalya Inkova
Alyona Kargapoltseva
Yulia Khazanova
Yulia Khramtsova
Tatiana Novitskaya
Maria Panfilova
Anna Panova
Elena Petrenko
Lyudmila Pushkareva
Olga Semenova
Galina Stepanova
Maria Shuklina
Elena Tilkeridi
Maria Uvarova

II Altos
Inna Alexeyeva
Elena Barsuk
Antonina Davidova
Lyudmila Ivanova
Yekaterina Grin
Elena Jarkova
Natalya Kedrova
Alla Kirichenko
Nadezhda Khadzheva
Bairta Kudinova
Natalya Kurlovich
Viktoria Menkova
Ekaterina Nefyodova
Natalya Popova
Elina Richter
Galina Smirnova
Yekaterina Vorobyova
Olga Yemelianova
Valeria Yermachenkova
Oxana Zagrebelnaya
 

I Tenors
Alexei Burtsev
Alexander Goroshkov
Alexei Dmitruk
Nikolai Irvi
Sergei Kozlov
Roman Malakanov
Andrei Molodchinin
Ilya Popov
Yuri Porokhnia
Yegor Semenkov
Valery Sobanov
Mikhail Sludkin
Semyon Vershinin
Alexei Velikanov
Sergei Vinogradsky

II Tenors
Yuri Andrushko
Dmitry Antonov
Grigory Bykov
Dmitry Gensler
Roman Gibatov
Vladimir Fyodorov
Vladimir Knyazev
Andrei Leibov
Sergei Melenevsky
Yuri Orlov
Viktor Ohrema
Аlexander Razumov
Konstantin Scherbenko
Аlexander Shashkin
Igor Silakov
Daniil Vasiliev
Sergei Ukhmanov
 

I Basses
Alexei Baranov
Pavel Bondarenko
Alexander Gorev
Konstantin Izotov
Sergei Javushkin
Pavel Koroteev
Alexei Krotov
Nikolai Kruk
Dmitry Kusov
Ilya Mazurov
Sergei Matveyev
Mikhail Mozol
Alexander Nazemtsev
Oleg Panchenko
Yuri Peresypkin
Alexander Peretyatko
Nikolai Prusakov
Yevgeny Ursul
Fyodor Uvarov
Andrei Vasin

II Basses
Gennady Anikin
Mikhail Baranov
Igor Falmonov
Alexander Gerasimov
Dmitry Gessko
Maksim Isaev
Yevgeny Kocheregin
Mikhail Kornblit
Pyotr Kuznetsov
Edward Matveyev
Alexander Maximenkov
Oleg Mitsura
Vladimir Nefyodov
Yegor Pavlov
Mikhail Pushkarev
Pavel Raevsky
Dmitry Rusakov
Sergei Simakov
Artem Velichko
Any use or copying of site materials, design elements or layout is forbidden without the permission of the rightholder.
user_nameExit